Veelgestelde vragen

Richten jullie je alleen op bonussen?

Nee, we richten ons op het totaalpakket aan vergoedingen, die bestaan uit salarissen, bonussen, pensioensbijdragen, aandeelpakketten en meer. Terwijl bonussen het meest expliciet zijn gekoppeld aan korte termijn targets, zijn ook de andere vormen van beloning vaak een waardering voor korte termijn succes. Andere waarden zoals de langere termijn gezondheid van het bedrijf, het klantbelang of duurzame sociale- en milieu-aspecten worden dan te snel uit het oog verloren. Hoge beloningen zijn niet per definitie verkeerd, maar verdienen het om nader onder de loep te worden genomen. Wat zijn er voor andere vormen van beloning en waardering? Welke beloning is op z’n plek, en waarvoor?
Terug naar boven

Jullie richten je op ‘hoge bazen’. Wat bedoel je daarmee?

De Echte Bonus is in eerste instantie gericht op bestuurders van grote bedrijven, banken, fondsen etc. Zij krijgen de hoogste vergoedingen en juist zij kunnen een belangrijk verschil maken in het maatschappelijk debat en het beleid van hun bedrijf. Dit neemt niet weg dat we ook graag horen van anderen die een deel van hun beloning beschikbaar willen stellen voor een betere wereld. Ook in andere delen van het bedrijfsleven of de bankensector worden hoge bonussen en salarissen uitgekeerd.
Terug naar boven

Is de actie gericht op banken of ook andere bedrijven?

De actie is gericht op alle sectoren. Banken zijn heel belangrijk omdat ze richting geven aan Ons Geld. Doen ze dat op een manier die positief uitpakt voor de wereld en ons spaargeld? Je zou een bank om deze reden kunnen zien als maatschappelijke instelling en niet zomaar een commercieel bedrijf. Dat geldt ook voor woningcorporaties, pensioensfondsen, ziekenhuizen, de NS en dergelijke.

Maar ook van puur commerciële bedrijven is het mooi als ze de mensheid moeten dienen. Voegen ze waarde toe aan ons leven, met aandacht voor de aarde en andermans leven?
Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik een Echte Bonus aanbied?

Jouw Echte Bonus is dan te zien op deze pagina. Je kunt ‘m ook op Facebook of Twitter zetten, graag! Hoe meer Echte Bonussen er zijn, hoe groter de kans dat hoge bazen op onze gezamenlijke uitnodiging ingaan. Zij kunnen dat laten weten via deze site, maar we doen ook op andere manieren ons best om met hen in gesprek te komen.

Als iemand bereid is een mooi bedrag in te leveren voor een mooiere wereld, dan mag diegene zoveel Echte Bonussen kiezen als hij of zij wil. Is jouw Echte Bonus gekozen, dan nemen we contact op. Op grond van de persoon en diens belofte staat het je vrij om alsnog van je aanbod af te zien. Maar het is natuurlijk mooi als jullie allebei blij worden en de Echte Bonus wordt ‘uitbetaald’.
Terug naar boven

Hoeveel moet iemand inleveren om een Echte Bonus te verdienen?

We zoeken hoge bazen met lef om een riant gebaar te maken. Dat hangt natuurlijk samen met hun totale beloning. Als indicatie kun je denken aan minimaal 10.000 euro. Wie miljoenen verdient, kan misschien wel (een stuk) meer missen. Een mooi voorbeeld is the Giving Pledge, waarbij miljardairs uit de hele wereld beloven meer dan de helft van hun welvaart weg te geven. Hoe ver willen Nederlandse bestuurders gaan? Daar zijn we benieuwd naar.
Terug naar boven

Waar gaat het geld dan naartoe?

We denken dat de wereld er het meest mee opschiet als hoge bazen zelf bedenken hoe het geld wordt ingezet. Misschien kunnen een paar ontslagen worden teruggedraaid? Of is een donatie aan het WNF het beste? Of een vrijwillige donatie aan de staatskas misschien? Wie een Echte Bonus aanbiedt, kan daarbij een suggestie doen. Deze suggesties staan ter inspiratie op de pagina Bestemming Poen en enkele voorbeelden staan op de pagina voor ontvangers.
Ook hebben we zelf een paar wonderbaarlijke ideeën (PDF) ter inspiratie.
Terug naar boven

Hoeveel Echte Bonussen mag iemand dan uitzoeken?

Zo veel als-ie wil. We redeneren vanuit overvloed en zeggen niet ‘als je dit doet krijg je dat’. We verwachten niet dat iemand tijd gaat maken om honderden Echte Bonussen in ontvangst te nemen. Vermoedelijk blijft het bij een paar Echte Bonussen per persoon.
Terug naar boven

Gaan jullie controleren dat het geld echt een goede bestemming krijgt?

Iemand met genoeg karakter om op een actie als deze positief in te gaan, steekt daarmee flink z’n nek uit. Zo iemand is er niet op uit de boel te belazeren. We horen graag specifiek van iemand hoeveel geld naar welke bestemming is gegaan, voordat op de Echte Bonussen wordt getrakteerd. Om de betrouwbaarheid van de actie te waarborgen, vragen we ontvangers van Echte Bonussen wel om een bewijs van hun bijdrage aan de samenleving.
Terug naar boven

Hebben die graaiers wel een Echte Bonus verdiend?

De term ‘graaier’ suggereert dat iemand uit hebzucht handelt en erop uit is om ten koste van anderen zo veel mogelijk geld naar zich toe te trekken. Wij denken dat de meeste hoge bazen andere drijfveren hebben. Hun beloning heeft meer te maken met status – hoeveel verdienen collega’s in vergelijkbare functies, en hoe doen ze het in vergelijking met hen? Hebben ze een goed jaar weten te draaien met hun beslissingen? De vergoeding staat vooral hier symbool voor, vermoeden we.

Juist daarom willen we een alternatieve vorm voor waardering, een Echte Bonus, hier tegenover plaatsen. Geld is niet het meest waardevolle in het leven. Wie durft uit te spreken dat-ie er ook zo over denkt, en een Groot Gebaar maakt, brengt meer in beweging dan z’n eigen bankrekening alleen. Ja, dan is een Echte Bonus welverdiend.
Terug naar boven

Wat bedoelen jullie met een betere wereld?

De focus in onze economie ligt nu te veel op het geld zelf, in plaats van geld als middel om goed te zorgen voor onszelf, elkaar en onze planeet. Geld zouden we veel beter dan nu kunnen inzetten voor:

  • Voldoende inkomen voor iedereen in binnen- en buitenland
  • Bedrijven die ook op langere termijn gezond zijn
  • Goede zorg voor onze planeet
  • Plezier, schoonheid, taart en een WK kussenvechten!

Deze dingen hangen met elkaar samen – door alleen op de financiële winst te letten, hol je op den duur ook de basis voor die winst uit. Bij het nastreven van alle waarden tegelijk hebben hoge bazen een belangrijke rol te spelen. Nieuwe vormen van beloningen horen daarbij. De Echte Bonus is een eerste wonderlijk voorbeeld!
Terug naar boven