Waarom de Echte Bonus actie?

Al jaren is er gedoe over topinkomens. Iemand komt in het nieuws vanwege een hoge vertrekpremie, bonus of salarisstijging, en verontwaardiging is het gevolg. De afstand tussen de mensen die flink verdienen en de rest van de samenleving is groot. Laten we die afstand overbruggen met een feestelijk gebaar! Wie doet er mee?

We nodigen heel Nederland uit om een stap te zetten. Bedenk iets waar je een hoge baas blij mee kunt maken en bied een Echte Bonus aan. Bazen verdienen beter – ze werken hard, hebben grote kwaliteiten en leveren veel in om leiding te kunnen geven aan de grootste bedrijven. Daarvoor belonen we hen graag, in een andere vorm dan geld.

Heb je zelf een topinkomen, laat dan zien dat het jou niet alleen om je portemonnee te doen is. Elke hoge baas die een deel van zijn of haar beloning voor een betere wereld bestemt (invulling in overleg), ontvangt een Echte Bonus en mag kiezen uit al het moois dat is aangeboden. Zonder limiet.

Ons doel is om de focus verplaatsen van geld naar wat we werkelijk waardevol vinden. Er is in het (bedrijfs)leven zoveel meer moois dan geld; waardering, voldoening, goed zorgen voor elkaar en voor de planeet… als we hier de nadruk op leggen, zijn we het misschien wel meer met elkaar eens dan we al die tijd dachten!

Er zijn al hoge bazen die een ander geluid laten horen. Peter Blom van de Triodos Bank verdient maximaal 10x het laagste salaris bij de bank. Chris Oomen van DSW Verzekeringen gaf zijn hele beloning aan de Voedselbank. Dirk Duijzer, directeur bij Rabobank Nederland, noemt de bonuscultuur ‘onzin’. Paul Polman, CEO van Unilever, weigert loonsverhoging en heeft van Unilever een duurzame koploper gemaakt. We horen zelfs informeel dat de meeste bestuurders veel aan goede doelen schenken en zich ervoor inzetten, maar dat liever privé houden.

Welke hoge bazen willen laten zien dat het ook hen om meer gaat dan geld alleen? Dat lef waarderen we graag met een Echte Bonus!